Miljøpolitik

Clemenstrykkeriet lægger vægt på at være en miljøbevidst virksomhed som nu og i fremtiden gennem det daglige arbejde i strategisk planlægning, vil arbejde målbevidst mod en bæredygtig udvikling, der tager hensyn til miljøet og naturens ressourcer.

Enhver overvejelse og handling i Clemenstrykkeriet tager sit udgangspunkt i en levende og aktiv indsats for miljøet.

Miljømålsætninger:

  • Clemenstrykkeriet vil tilbyde FSC mærkede produkter til sine kunder i 2008
  • Clemenstrykkeriet vil minimere papirspild i produktionen.
  • Clemenstrykkeriet vil løbende foretage vurderinger af hjælpemidler og hjælpestoffer for at erstatte dem med produkter, som bedst muligt skåner miljøet, med udgangspunkt i en høj kvalitetssikring.
  • Clemenstrykkeriet vil foretage affaldssortering, således at affald bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig og acceptabel måde.
  • Clemenstrykkeriet vil som et minimum følge den gældende lovgivning på miljøområdet.