GDPR

Behandling af personoplysninger i henhold til nationale datebeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 (GDPR)

Clemenstrykkeriet Privacy Statement

Selskab:
Clemenstrykkeriet Management ApS – St. Sct. Mikkels Gade 14, st. – DK-8800 Viborg

Introduktion:
Clemenstrykkeriet Management (herefter benævnt Clemens), salg- og ordreproducerende
virksomhed indenfor grafisk produktion og relaterede ydelser samt investering.
Clemens vil som minimum overholde gældende lovgivning for personoplysninger i henhold til
dansk lovgivning og regler samt EU forordning 2016/279 (GDPR).

Personoplysninger på medarbejdere og aktionærer:
Clemens har ved ansættelsesaftaler og ejerandele fået oplyst de nødvendige personlige data
jf. gældende dansk lovgivning for området.
Oplysningerne er tilgængelige for selskabet’s CEO samt ansvarlig medarbejder for håndtering
af løn, pension, forsikring og skatteoplysninger til den enkelte medarbejder.
Clemens bruger selskabet Danløn Lønsystemer A/S som lønsystem. Clemens har indgået aftale
med Danløn Lønsystemer A/S, hvor persondata behandles i overensstemmelse med GDPR
2016/279 samt lovgivningen gældende fra 25. Maj 2018 for persondatabehandling.

Personoplysninger af kunder og leverandører:
Clemens registrerer følgende oplysninger på kunder og leverandører.
Selskabsnavn, selskabstype (A/S – ApS eller lignende), adresse, CVR- og momsnummer, telefon
og evt. mobiltelefon, homepage samt e-mail.
Kontaktpersoner registreres med navn, direkte telefon og e-mail.

Personoplysninger til tredje person/selskab:
Clemens udveksler ikke personoplysninger med tredje person/selskab uden
forhåndsgodkendelse fra den enkelte person.

Online data:
Clemens håndterer alene kundeproduktioner/data/filer direkte mellem kunde – produktion –
digitalt arkiv. Der findes ingen personoplysninger i et online system, hvormed der er adgang til
oplysninger fra udefremkommende kunder, leverandører eller privatpersoner.

Hosting:
Clemens er kunde hos Standoutmedia A/S, som håndterer selskabets e-mail konti og
homepage.
Clemens bruger ikke cookies på homepage og får dermed ikke oplysninger på
besøgende/brugere.
Clemens har indgået aftale med Standoutmedia A/S, hvor persondata behandles i
overensstemmelse med GDPR 2016/279 samt lovgivningen gældende fra 25. Maj 2018 for
persondatabehandling.

Revision:
Clemens ”Privacy Statement” vil blive revideret hvert år i forbindelse med selskabets finansielle
årsrapport.

Viborg den 20. April 2018.
Henrik Nielsen
CEO