CSR

Clemenstrykkeriet sikrer, at den ikke udgør en barriere mod, men derimod aktivt bidrager til en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling. Og vi tilsluttet os den princip-baserede tilgang til CSR udtrykt ved FN’s Global Compact

CSR-erklæring oktober 2013:

  • Vi skal overholde og forbedre sociale og miljømæssige forhold.
  • Vi skal overholde vores løfter, være ærlige og troværdige. Vi skal kunne stå inde for vores produkter.
  • Vi følger løbende udviklingen og deltager i møder, organisationer og samarbejder med myndighederne.
  • Vi arbejder systematisk og konstant på miljø- og klimaledelse.
  • Vi stiller løbende krav til alle vores underleverandører – fra ’vugge til grav’-princippet.
  • Vi deltager aktivt i miljøarbejdet i samarbejde med produktion, fremstilling, videre forarbejdning etc.
  • Vi arbejder konstant på at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø såvel internt som hos vores leverandører.
  • Vi udvikler nye produkter, ydelser og produktionsmuligheder, der indeholder en optimering af både sociokulturelle og miljømæssige dimensioner.

Du kan læse mere om FN’s Global Compact hos www.da.wikipedia